Trường Trung học Joroinen
08/09/2022
Trường Trung học Rantasalmi
08/09/2022