23/08/2022

University of Kansas

University of Kansas Tên trường: University of Kansas Thành lập: Năm 1865 Địa điểm: Lawrence, Kansas Website: https://ku.edu 1. Thông tin chung University of Kansas tọa […]
23/08/2022

University of Illinois at Chicago

University of Illinois at Chicago Tên trường: University of Illinois at Chicago Thành lập: Năm 1982 Địa điểm: 1200 W Harrison St, Chicago, IL 60607, Hoa Kỳ […]
23/08/2022

University of Dayton

University of Dayton Tên trường: University of Dayton Thành lập: Năm 1850 Địa điểm: Dayton, Ohio Website: https://global.udayton.edu 1. Thông tin chung University of Dayton là […]
23/08/2022

University of Central Florida

University of Central Florida 1. Giới thiệu chung về trường Thành lập năm 1963, University of Central Florida là trường đại học công lập có cơ […]
23/08/2022

Ohio State University

Ohio State University Tên trường: Ohio State University Thành lập: Năm 1870 Địa điểm: 281 W. Lane Ave, Columbus, Ohio Website: https://www.osu.edu/ 1. Thông tin chung […]
23/08/2022

Louisiana State University

Louisiana State University Tên trường: Louisiana State University Thành lập: Năm 1860 Địa điểm: Baton Rouge bang Louisiana Website: https://www.lsu.edu 1. Thông tin chung Louisiana State […]
23/08/2022

Florida International University

Florida International University Tên trường: Florida International University Thành lập: Năm 1972 Địa điểm: Miami, Florida Website: https://www.globalfiu.com/ 1. Thông tin chung Trường nằm tại trung […]
23/08/2022

Auburn University

Auburn University Tên trường: Auburn University Thành lập: Năm 1856 Địa điểm: Auburn, Alabama Website: http://www.auburn.edu/ 1. Thông tin chung Auburn University thành lập từ năm […]
23/08/2022

American University

American University Tên trường: American University Thành lập: Năm 1893 Địa điểm: 4400 Massachusetts Ave NW, Washington, DC 20016, USA Website: https://www.american.edu/ 1. Giới thiệu chung […]
23/08/2022

Adelphi University

Adelphi University Tên trường: Adelphi University Thành lập: Năm 1896 Địa điểm: South Ave, Garden City, New York, 11530-0701 Website: https://www.adelphi.edu/ 1. Thông tin chung Adephi […]