05/09/2023

Erindale Academy

Erindale Academy Tên trường Erindale Academy Địa chỉ 1576 Dundas Street West, Mississauga, ON L5C 1E5 Tel 905-828-7206 Email erindale.ss@peelsb.com Website https://teacademy.ca/ The Erindale Academy (TEA) […]
31/08/2022

Kingsway Academy

Kingsway Academy Tên trường Kingsway Academy Địa chỉ 370 Huron St., London, Ontario, Canada N6A 2K4 Tel (+84) 708 345 668 Email vietnam@toiceap.ca Website www.iceapkingsway.ca Trường […]
03/08/2022

Birmingham International Collegiate of Canada (BICC)

Birmingham International Collegiate of Canada (BICC) Trường quốc tế Birmingham (BICC) tập trung đào tạo hệ THPT và là một trong những môi trường đa văn […]