29/08/2023

Trent University

Trent University Trent University là một trường đại học nghệ thuật tự do công lập ở Peterborough, Ontario, với một cơ sở vệ tinh ở Oshawa, […]
25/08/2023

University of Regina

University of Regina Tên trường: University Regina Thành lập: Năm 1974 Địa điểm: 3737 Wascana Pkwy, Regina, SK S4S 0A2, Canada Số lượng sinh viên: 15,639 […]
08/08/2022

Lakehead University

Lakehead University Tên trường: Lakehead University Thành lập: Năm 1965 Địa điểm: 955 Oliver Road Thunder Bay, Ontario Canada P7B 5E1 Số lượng sinh viên: 9,700 […]
08/08/2022

Kwantlen Polytechnic University

Kwantlen Polytechnic University Tên trường: Kwantlen Polytechnic University Thành lập: Năm 1981 Địa điểm: 12666 72 Ave, Surrey, BC V3W 2M8, Canada Số lượng sinh viên: […]
08/08/2022

Emily Carr University of Art and Design

Emily Carr University of Art and Design Tên trường: Emily Carr University of Art and Design Thành lập: Năm 1925 Địa điểm: 1399 Johnston St, Vancouver, […]
08/08/2022

Dalhousie University

Dalhousie University Tên trường: Dalhousie University Thành lập: Năm 1818 Địa điểm: 6299 South St, Halifax, NS B3H 4R2, Canada Số lượng sinh viên: 18,000 Website: […]
08/08/2022

Concordia University

Concordia University Tên trường: Concordia University Thành lập: Năm 1974 Địa điểm: 1455 Boulevard de Maisonneuve O, Montréal, QC H3G 1M8, Canada Số lượng sinh viên: […]
08/08/2022

Carleton University

Carleton University Tên trường: Carleton University Thành lập: Năm 1942 Địa điểm: 1125 Colonel By Dr, Ottawa, ON K1S 5B6, Canada Số lượng sinh viên: 30,500 […]
08/08/2022

Capilano University

Capilano University Tên trường: Capilano University Thành lập: Năm 1968 Địa điểm: 2055 Purcell Way, North Vancouver, British Columbia, Canada, V7J 3H5 Số lượng sinh viên: […]
08/08/2022

Brock University

Brock University Tên trường: Brock University Thành lập: Năm 1964 Địa điểm: 500 Glenridge Avenue, St. Catharines, Ontario Số lượng sinh viên: 20,000 Website: https://brocku.ca DLI: […]