05/09/2023

Erindale Academy

Erindale Academy Tên trường Erindale Academy Địa chỉ 1576 Dundas Street West, Mississauga, ON L5C 1E5 Tel 905-828-7206 Email erindale.ss@peelsb.com Website https://teacademy.ca/ The Erindale Academy (TEA) […]
29/08/2023

Trent University

Trent University Trent University là một trường đại học nghệ thuật tự do công lập ở Peterborough, Ontario, với một cơ sở vệ tinh ở Oshawa, […]
25/08/2023

University of Regina

University of Regina Tên trường: University Regina Thành lập: Năm 1974 Địa điểm: 3737 Wascana Pkwy, Regina, SK S4S 0A2, Canada Số lượng sinh viên: 15,639 […]
10/08/2023

Manitoba Institute of Trades and Technology (MITT)

Manitoba Institute of Trades and Technology (MITT) Tên trường: Manitoba Institute of Trades and Technology Thành lập: Năm 1985 Địa điểm: 2150 Chevrier Blvd., Winnipeg, MB, […]
31/08/2022

Kingsway Academy

Kingsway Academy Tên trường Kingsway Academy Địa chỉ 370 Huron St., London, Ontario, Canada N6A 2K4 Tel (+84) 708 345 668 Email vietnam@toiceap.ca Website www.iceapkingsway.ca Trường […]
08/08/2022

Lakehead University

Lakehead University Tên trường: Lakehead University Thành lập: Năm 1965 Địa điểm: 955 Oliver Road Thunder Bay, Ontario Canada P7B 5E1 Số lượng sinh viên: 9,700 […]
08/08/2022

Kwantlen Polytechnic University

Kwantlen Polytechnic University Tên trường: Kwantlen Polytechnic University Thành lập: Năm 1981 Địa điểm: 12666 72 Ave, Surrey, BC V3W 2M8, Canada Số lượng sinh viên: […]
08/08/2022

Emily Carr University of Art and Design

Emily Carr University of Art and Design Tên trường: Emily Carr University of Art and Design Thành lập: Năm 1925 Địa điểm: 1399 Johnston St, Vancouver, […]
08/08/2022

Dalhousie University

Dalhousie University Tên trường: Dalhousie University Thành lập: Năm 1818 Địa điểm: 6299 South St, Halifax, NS B3H 4R2, Canada Số lượng sinh viên: 18,000 Website: […]
08/08/2022

Concordia University

Concordia University Tên trường: Concordia University Thành lập: Năm 1974 Địa điểm: 1455 Boulevard de Maisonneuve O, Montréal, QC H3G 1M8, Canada Số lượng sinh viên: […]